Ogłoszenia

========================

Narodowy Spis Powszechny

..:: Informacja ::..

========================

Aktualiacja cenika

wod - kan

..:: Czytaj dalej ::..

======================== 

Informacja o przetwarzaniu

danychosobowych przez

ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

..:: Czytaj dalej ::..

========================

Badania wody

=======================

 ..:: Ocena jakości wody ::..

=======================

Cennik Woda i Kanalizacja

Cennik » Cennik Woda i Kanalizacja


Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/5/D/2018.KR z dnia 21.05.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zalewie
podaje do wiadomości stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązująceod dnia 11 czerwca 2018 r.
na lata 2018 – 2021

 


Wysokość cen za dostarczoną wodę

 
Rok 2018-2019

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę ludności

na cele socjalno bytowe

Cena za
dostarczoną wodę
3,85 4,16 zł/m3
2 Grupa 2 Przemysł i
pozostali odbiorcy
Cena za
dostarczoną wodę
4,73 5,11 zł/m3

 
Rok 2019-2020

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę ludności

na cele socjalno bytowe

Cena za
dostarczoną wodę
4,15 4,48 zł/m3
2 Grupa 2 Przemysł i
pozostali odbiorcy
Cena za
dostarczoną wodę
5,03 5,43 zł/m3

 

Rok 2020-2021

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę ludności

na cele socjalno bytowe

Cena za
dostarczoną wodę
4,30 4,64 zł/m3
2 Grupa 2 Przemysł i
pozostali odbiorcy
Cena za
dostarczoną wodę
5,18 5,59 zł/m3

 

 


Wysokość cen za odprowadzone ścieki


Rok 2018-2019

 
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - ścieki bytowe

Cena za
odrowadzone ścieki
5,15 5,56 zł/m3
2

Grupa 2 Przemysł i
pozostali odbiorcy

Cena za
odrowadzone ścieki
6,00 6,48 zł/m3

 

 

Rok 2019-2020

 
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - ścieki bytowe

Cena za
odrowadzone ścieki
5,55 5,99 zł/m3
2

Grupa 2 Przemysł i
pozostali odbiorcy

Cena za
odrowadzone ścieki
6,00 6,48 zł/m3

 

 

Rok 2020-2021

 
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczegónienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - ścieki bytowe

Cena za
odrowadzone ścieki
5,55 5,99 zł/m3
2

Grupa 2 Przemysł i
pozostali odbiorcy

Cena za
odrowadzone ścieki
6,00 6,48 zł/m3

 

 

Wysokość stawki opłaty abonametowej

 

 Rok 2018-2019

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1 Zaopaterznie w wodę
Stawka opłaty
abonamentowej
2,78 3,00 zł/mc

 

 

Rok 2019-2020

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1 Zaopaterznie w wodę Stawka opłaty
abonamentowej
3,24 3,50 zł/mc

 

Rok 2020-2021

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1 Zaopaterznie w wodę Stawka opłaty
abonamentowej
3,24 3,50 zł/mc

 

 


 

Ceny taryfowe na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące
od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. na terenie Gminy Zalewo.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę ludności

na cele socjalno bytowe

Cena za
dostarczoną wodę
3,85 4,16 zł/m3
2 Grupa 2 - Przemusł prodykcyjny,
spożywczy, usługowy
Cena za
dostarczoną wodę
4,73 5,11 zł/m3

 

Wysokość stawki opłaty abonamentowej
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy usług Stawka opłaty
abonamentowej
2,78 3,00 zł/mc

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1

Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę

ludności na cele socjalno bytowe

Cena za ścieki odrowadzone 5,15 5,56 zł/m3
2 Grupa 2 - Przemysł spożywczy Cena za ścieki odprowadzone 6,20 6,70 zł/m3
3 Grupa 3 - Odbiorcy pozostali Cena za ścieki odprowadzone 6,02 6,50 zł/m3

 


 

Ceny taryfowe na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące
od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. na terenie Gminy Zalewo.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę ludności na cele socjalno bytowe Cena za
dostarczoną wodę
3,50 3,78 zł/m3
2 Grupa 2 - Przemusł prodykcyjny,
spożywczy, usługowy
Cena za
dostarczoną wodę
4,30 4,64 zł/m3

Wysokość stawki opłaty abonamentowej
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy usług Stawka opłaty
abonamentowej
2,30 2,48 zł/mc

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z Vat
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę ludności na cele socjalno bytowe Cena za ścieki odrowadzonei 4,68 5,05 zł/m3
2 Grupa 2 - Przemysł spożywczy Cena za ścieki odprowadzone 6,20 6,70 zł/m3
3 Grupa 3 - Odbiorcy pozostali Cena za ścieki odprowadzone 5,47 5,91 zł/m3
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com